3. Xóa Autoscale Group

Lưu ý: Khi đã xác nhận xóa group thì tất cả các nodes trong group và dữ liệu của group sẽ bị xóa khỏi hệ thống và không thể phục hồi.

Bước 1: Tại menu Autoscaling > Chọn Autoscale Group.

Bước 2: Trong mục Actions tương ứng với group cần xóa, chọn Delete.

Bước 3: Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện. Chọn Delete.

Last updated