6. Xóa quyền truy cập của tài khoản

Bước 1: Trên bảng quản trị User Management, trong phần Action > Chọn Delete.

Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên user tương ứng, role hiện tại ở VPC và yêu cầu người dùng xác nhận thao tác xóa bỏ quyền truy cập cho user này. Chọn tiếp Delete để tiến hành, hoặc Cancel để hủy bỏ thao tác và giữ lại quyền truy cập.

Last updated