Virtual Instance

Overview: Dịch vụ FPT Elastic Compute cung cấp hạ tầng các máy chủ dựa trên hệ điều hành Windows hoặc Linux, sử dụng nền tảng công nghệ ảo hóa OpenStack/VMWare phục vụ cho điện toán đám mây. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, một máy chủ với cấu hình cao đã có thể được tạo ra chỉ trong vài phút.

Last updated