Overview

Overview: FPT Autoscale là dịch vụ cho phép tạo và quản lý đồng thời nhiều Virtual Instances. Hỗ trợ tự động điều chỉnh số lượng Virtual Instances theo nhu cầu sử dụng, nâng cao độ ổn định của ứng dụng, giảm thiểu chi phí phát sinh, và tiết kiệm thời gian vận hành.

Last updated