3. Cấu hình 2FA

Bước 1: Xác thực và đăng nhập vào trang quản trị dịch vụ > Nhấn vào vùng hiển thị tên tài khoản ở bên phải góc trên của trang > Chọn Account Security. Người dùng sẽ được dẫn đến trang quản trị thông tin tài khoản.

Bước 2: Chọn Two Factor Authentication để kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp khi đăng nhập.

Bước 3: Chọn Submit để hệ thống sẽ xác nhận và lưu thành công thông tin 2FA mới của người dùng hoặc Cancel để hủy bỏ thao tác.

Last updated