3. Xóa Autoscale Profile

Lưu ý:

  • Không thể xóa profile đang được sử dụng bởi một group

  • Một profile đã xóa thì không thể phục hồi.

Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Profile.

Bước 2: Trong phần Actions tương ứng với profile cần thao tác, chọn Delete. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.

Bước 3: Chọn Delete.

Last updated