6. Xóa Autoscale Policy

Lưu ý:

  • Nếu policy vẫn còn attach trong một group nào đó thì không thể xóa chúng cho tới khi policy đó được detach.

  • Một Autoscaling Policy đã xóa thì không thể khôi phục lại.

Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Policy.

Bước 2: Trong mục Actions của Autoscale Policy muốn xóa, chọn Delete.

Bước 3: Một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện. Chọn Delete.

Last updated