Initial Setup

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng FPT Cloud WAF, trước tiên hãy kiểm tra và hoàn thành các công việc sau:

Sau khi thực hiện các thao tác trên, bạn đã sẵn sàng để khởi tạo một máy chủ WAF trên hệ thống FPT Cloud

1. Tạo tài khoản FPT Cloud và đăng nhập vào FPT Portal

Đăng ký tài khoản

Để đăng ký tài khoản FPT Cloud, bạn hãy truy cập trang chủ tại https://fptcloud.com/.

Sau đó chọn chức năng Sign Up và nhập các thông tin theo hướng dẫn của hệ thống. Bạn sẽ được bộ phận hỗ trợ liên hệ ngay sau đó và xác nhận các thông tin để tạo tài khoản.

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ Cloud WAF bạn cần chắc chắn tài khoản của mình đã được tạo thành công trên hệ thống, đã được cấp quota với số lượng máy chủ và vị trí đặt (Region) đúng theo mong muốn.

Đăng nhập tài khoản

Để đăng nhập vào FPT Portal, bạn hãy truy cập vào https://console.fptcloud.com/.

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản mật khẩu đã được cấp, chọn đúng Tenant, Region, VPC cần tạo máy chủ. Nếu không chắc chắn về các thông tin trên hoặc hệ thống phản hồi lỗi sau 3 lần thử thì hãy liên hệ ngay cho đội ngũ Support của chúng tôi để được hỗ trợ.

Last updated