7. Update Profile của Autoscale Group

Mục đích của việc Update Profile thường là nâng cấp phần mềm, thay đổi cấu hình phần cứng và một vài thông số khác có liên quan.

Điều kiện cần thiết (Có thể bỏ qua nếu VPC đã có sẵn):

Bước 1: Tại menu Autoscaling > Chọn Autoscale Group.

Bước 2: Chọn Update Profile.

Bước 3: Sau khi chọn profile thích hợp nhấn chọn Update.

Lưu ý: Chỉ các Instance được tạo mới của group mới được áp dụng Autoscale Profile mới.

Last updated