Links

3. Xóa firewall rules

Lưu ý: Firewall rules đã xóa không thể hoàn tác lại.
Bước 1: Truy cập vào một Security Group đã tạo.
Bước 2: Ở mục Inbound rules, tìm đến firewall rules đang hiện có. Chọn biểu tượng dấu X trong phần Action và hệ thống sẽ tiến hành xóa rule.