1. Tạo Alert cho các Virtual Machine

Bước 1: Đăng nhập FPT Cloud Portal

Bước 2: Truy cập trang Cloud Guard > Alert > Chọn tab Alerts.

Bước 3: Nhấn Create Alert để mở hộp thoại New alert.

Bước 4: Người dùng thực hiện cấu hình như bên dưới:

FieldDescription

Type

Chọn Virtual Machine

Name

Nhập tên của alert

Applied to

Chọn máy ảo (instance) hoặc autoscale group sẽ áp dụng Alert này.

Lưu ý: Người dùng có thể áp dụng Alert cho 1 hoặc nhiều máy chủ ảo cùng lúc bằng cách chọn All instances hoặc nhiều instance tùy ý.

Configure metrics

Tùy chỉnh ngưỡng alert bao gồm:

Type (Metric Type): Chọn loại dữ liệu muốn sử dụng để đặt ngưỡng cảnh báo, các loại dữ liệu được hỗ trợ cho Virtual Machine (CPU (%), RAM (%))

Operator: Chọn loại so sánh giá trị thực với ngưỡng, bao gồm các toán tử <, <=, >=, >.

Value: Nhập ngưỡng cảnh báo, giá trị sẽ được validate tùy theo đơn vị của các Metric Types.

Alert Interval: Chọn chu kỳ tính toán của hệ thống, bao gồm các giá trị (3 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 1 hour, 6 hours, 1 day)

Notified to

Chọn người nhận cảnh báo từ danh sách Recipient.

Danh sách metric FPT Cloud hỗ trợ:

No.Metric TypeUnitDescription

1

CPU

%

Phần trăm sử dụng CPU của máy chủ.

2

RAM

%

Phần trăm sử dụng bộ nhớ của máy chủ.

3

Disk IOPS

IOPS

Hiệu năng đọc ghi ổ cứng (Input/Output per second).

4

Disk Read Bandwidth

MBps

Dung lượng băng thông đọc ổ cứng.

5

Disk Write Bandwidth

MBps

Dung lượng băng thông ghi ô cứng.

6

Network Bandwidth In

Mbps

Tổng dung lượng băng thông tải về của tất cả card mạng thuộc máy chủ.

7

Network Bandwidth Out

Mbps

Tổng dung lượng băng thông tải đi của tất cả card mạng thuộc máy chủ.

8

Total Network Bandwidth

Mbps

Tổng dung lượng băng thông tải đi và tải về của tất cả card mạng thuộc máy chủ.

Lưu ý:

  • Tên Alert trong một tenant phải khác nhau.

  • Hệ thống cho phép người dùng chọn được loại máy chủ đang tắt, vui lòng kiểm tra kỹ trạng thái của máy chủ trước khi chọn.

Bước 5: Chọn Create.

Last updated