1. Đăng nhập tài khoản

Điền đầy đủ thông tin emailpassword người dùng nhận được qua email khi khởi tạo tài khoản FPT ID.

Thay đổi mật khẩu mặc định (đối với trường hợp lần đầu tiên đăng nhập vào hệ thống) để tăng tính bảo mật cho tài khoản.

Nếu như tính năng 2FA bảo vệ tài khoản đã được kích hoạt, người dùng sẽ cần phải xác thực thêm 1 mã OTP gửi đến số điện thoại đã đăng ký 2FA. Sau khi xác thực, người dùng có thể bắt đầu sử dụng FPT Cloud Portal.

Last updated