Tháng 6 - 2022

Ra mắt giao diện dòng lệnh mới – CLI (Command Line Interface)

Giao diện dòng lệnh - Command Line Interface (CLI) là một phương tiện cho phép người dùng gõ các lệnh dạng văn bản để hướng dẫn máy tính thực hiện các tác vụ cụ thể.

CLI được đánh giá là giao diện cực kỳ thích hợp cho việc tính toán nhưng nó đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối từ khâu nhập dữ liệu. Với giao diện dòng lệnh (CLI) mới của FPT Smart Cloud, người dung có thể thực hiện được:

  • Cho phép khách hàng cài đặt CLI trên các nền tảng

  • Cho phép đăng nhập từ giao diện CLI

  • Cho phép tạo máy ảo từ CLI

  • Cho phép quản lý VM đơn giản: Hiển thị danh sách VM; Start, stop vm đang chạy

  • Quản lý IP đơn giản: Hiển thị danh sách IP; Cho phép gắn, gỡ IP vào máy ảo

  • Quản lý Security group đơn giản: Hiển thị Security group; Cho phép gắn VM vào Security group

Tại sao bạn nên sử dụng?  

  • Thực hiện các thao tác nhanh hơn với chỉ một dòng lệnh đã được lưu sẵn

  • Đơn giản hóa các thao tác khi sử dụng thường xuyên 

  • Thực hiện được ngay ở trên các ứng dụng lập trình bằng dòng lệnh (terminal, cmd) hoặc các hệ điều hành chỉ có dòng lệnh (linux, ubuntu…)

Tham khảo thông tin chi tiết tính năng FPT CLI tại đây.

https://fpt-smart-cloud.gitbook.io/fpt-cloud-portal-vn-public/fci-cli/reference

Last updated