Links

2. Xem chi tiết load balancer

Bước 1: Người dùng đăng nhập vào Portal, chọn Load Balancer trên menu chính.
Bước 2: Tại trang Load Balancer, bấm vào tên Load Balancer, hệ thống sẽ đi đến trang Load Balancer details. Người dùng có thể xem hoặc chỉnh sửa các thông tin.