2. Xem chi tiết load balancer

Bước 1: Người dùng đăng nhập vào Portal, chọn Load Balancer trên menu chính.

Bước 2: Tại trang Load Balancer, bấm vào tên Load Balancer, hệ thống sẽ đi đến trang Load Balancer details. Người dùng có thể xem hoặc chỉnh sửa các thông tin.

Last updated