Tổng quan

Giới thiệu về Cloud WAF trên FPT Cloud

FPT Cloud Web Application Firewall là dịch vụ tường lửa giúp bảo vệ các ứng dụng web trước các loại tấn công phổ biến hiện nay như DOS, Local and Remote File Inclusion, SQL Injection, Cross Site Scripting, tấn công qua lỗ hổng NodeJS, Jave, PHP, ...

Last updated