Overview

Overview: Với FPT Object Storage, người dùng có thể lưu trữ dữ liệu không giới hạn, an toàn và đảm bảo về hiệu năng cũng như nhu cầu truy xuất dữ liệu cao một cách liên tục. Hỗ trợ truyền tải dữ liệu qua giao thức HTTPS, cũng như tương thích với chuẩn S3 API, FPT Object Storage hỗ trợ đầy đủ những tính năng giúp người dùng doanh nghiệp quản lí kho dữ liệu của mình một cách đơn giản và an toàn nhất.

Dịch vụ hiện nay được thiết lập cho những tài khoản đã đăng ký gói trả theo dung lượng sử dụng (Pay-as-you-go) hoặc theo các gói cố định (Flat pricing) với các tính năng nổi bật:

  • Lưu trữ dữ liệu không giới hạn: hệ thống lưu trữ dữ liệu ảnh, media, trang web, ứng dụng di động, dữ liệu backup, dữ liệu IOT, lưu trữ lịch sử, etc với độ bền cao. Dịch vụ lưu trữ dữ liệu được cung cấp trên 2 khu vực (HN & HCM) với khả năng tự động đồng bộ các bucket.

  • Quản lý dữ liệu dễ dàng & tính tương tích cao: tương thích với chuẩn S3 API, người dùng có thể sử dụng dịch vụ qua các S3 client yêu thích như S3cmd, S3 Browser, Cyberduck, Rclone, etc.

  • Đảm bảo an toàn dữ liệu: các tính năng mã hóa đường truyền, phân quyền truy cập giúp quản lý và đảm bảo an toàn dữ liệu khi sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây.

Last updated