Xóa máy chủ WAF

Lưu ý:

Thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của máy chủ WAF và không thể phục hồi lại được. Vui lòng kiểm tra kỹ trước khi thực hiện xóa.

Bước 1: Để xóa 1 máy chủ WAF đã tạo, nhấn Delete WAF tại màn hình danh sách

Bước 2: Nhấn Delete tại popup xác nhận xóa.

Last updated