Security Group & Firewall

Overview: Security Group gia tăng tính bảo mật kết nối giữa các tài nguyên trong cùng VPC bằng cách chặn truy cập tới từ public Internet hay giữa các VPC khác nhau. Ứng dụng nhằm giúp người dùng dễ dàng triển khai các hệ thống, đường mạng riêng biệt. Cho phép tạo môi trường cô lập giữa các VPC, các VPC không thể truy cập tới nhau.

Last updated