4. Thay đổi dòng máy Instance Type

Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Actions, chọn Resize VM. Một hộp thoại mới sẽ hiện lên.

Bước 2:

  • Để không phải tắt máy ảo khi resize trong tương lai, bật tính năng Hot-add. Mặc định hệ thống sẽ hướng dẫn người dùng kích hoạt sau khi tạo máy ảo.

  • Để thay đổi instance type, người dùng cần chọn một dòng máy mới với cấu hình khác với cấu hình hiện tại. Mỗi dòng máy sẽ có cấu hình CPU, RAM khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu.

Sau khi điền thông tin, nhấn Resize để xác nhận.

Hệ thống sẽ tiến hành thao tác thay đổi dòng máy instance sau khi kiểm tra tài nguyên VPC cho phép. Instance sẽ tạm thời được tắt, và sẽ tự khởi động lại sau khi quá trình hoàn tất. Trong trường hợp tính năng Hot-add đã được kích hoạt, máy ảo sẽ không cần thiết phải tắt và vẫn có thể hoạt động bình thường với cấu hình mới.

Last updated