Chỉnh sửa máy chủ WAF

Để thực hiện chỉnh sửa một máy chủ WAF, quản trị viên thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nhấn vào tên WAF để mở màn hình chỉnh sửa của máy chủ WAF đó

Bước 2: Chỉnh sửa thông tin của máy chủ WAF

Quản trị viên có thể chỉnh sửa thông tin gồm: Name, Description, Size

Lưu ý:

  • Khi thay đổi size của máy chủ WAF, chỉ cho phép quản trị viên thay đổi size mới lớn hơn so với size cũ

  • Việc thay đổi size WAF có thể gây downtime trong một vài phút cho đến khi hoàn tất thay đổi. Quản trị viên nên thực hiện thay đổi vào thời gian thấp điểm.

Bước 3: Nhấn Update để thực hiện thay đổi

Last updated