1. Tạo instance

Bước 1: Truy cập trang Instance Management, chọn tính năng New instance. Một hộp thoại mới sẽ hiện lên.

Bước 2: Cấu hình máy ảo theo nhu cầu với các lựa chọn sau:

FieldDescription

Instance name

Nhập tên instance sao cho dễ quản lý nhất. Đây cũng sẽ là tên host name của instance sau này.

Flavor

Chọn OS chính phù hợp với nhu cầu. Mỗi nhóm OS sẽ gồm các phiên bản khác nhau. Mặc định là phiên bản mới nhất.

Type

Mỗi dòng máy sẽ cấu hình CPU, RAM khác nhau. Hoặc người dùng có thể tự tạo một dòng máy phù hợp nhất với nhu cầu.

Local Storage

Thêm ổ cứng cho máy, tăng giảm dung lượng hoặc để dung lượng mặc định, tối thiểu 40GB.

Subnet & Private IP

Auto-assign subnet và private IP dựa vào network của VPC, người dùng có thể thay đổi nếu muốn.

Authentication type

Standard (username/password) hoặc SSH key. Nếu chọn SSH Key, hệ thống sẽ chọn SSH key mới nhất (có thể thay đổi). Nếu sử dụng phương thức Standard, người dùng cần lưu ý ghi nhớ và bảo mật mật khẩu.

Bước 3: Nhấn chọn Create Instance để thực hiện khởi tạo máy ảo.

Hệ thống sẽ thông báo xác nhận, kiểm tra tài nguyên và tiến hành quá trình khởi tạo instance mới dựa vào cấu hình đã chọn. Sau khi khởi tạo thành công, người dùng có thể thấy instance mới tạo và kiểm tra thông tin trên bảng quản trị. Mỗi instance sẽ được hiển thị thông tin đầy đủ về tên, cấu hình (Ram, CPU, Storage), địa chỉ IP address, trạng thái hoạt động (tắt/bật/suspended) trên bảng.

Last updated