Tháng 4 - 2022

Kiểm soát lịch sử hoạt động với tính năng Activity Log mới trên FPT Cloud Portal

FPT Cloud chính thức ra mắt tính năng Activity log trên hệ thống Portal. Với Activity Log, người dùng có thể xem lại lịch sử hoạt động, chỉnh sửa, và thao tác trên từng instance từ bảng điều khiển của FPT Cloud Portal. Từ đó, quản trị viên có thể tiết kiệm thời gian truy soát lịch sử thay đổi khi xảy ra lỗi trên hệ thống.

Lưu ý: Tính năng sẽ được thiết lập mặc định trên các Virtual Private Cloud đang sử dụng

Các tính năng của Activity Log:

 • Quản trị viên có thế tra soát lịch sử chỉnh sửa và hoạt động của từng người dùng trên mỗi Instance đang hoạt động.

 • Quản trị viên có thể kiểm soát lịch trình hoạt động, sử dụng tài nguyên của VPC

Tại sao bạn nên sử dụng?

 • Dễ dàng tra soát cũng như lịch sử hoạt động và quản lý hoạt động của từng người dùng của từng tài nguyên

 • Rút ngắn thời gian rà soát lịch sử thay đổi trên mỗi VPC

Bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết hướng dẫn sử dụng Activity Log

Ra mắt tính năng quản lý truy cập và định danh (Identity & Access Management)

Với tính năng IAM mới, quản trị viên có thể chia sẻ tài nguyên dịch vụ với người dùng khác trong cùng hệ thống của FPT Cloud và phân quyền giới hạn với người dùng đó.

Tính năng IAM này sẽ giúp bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp quản lý truy cập và danh tính hoàn chỉnh với khả năng quản trị và bảo mật tích hợp kết nối tất cả người dùng của bạn với ứng dụng, thiết bị và dữ liệu của họ. Đồng thời, tính năng FPT IAM hỗ trợ phân quyền các nhóm người dùng có cùng vai trò và khả năng thực hiện các tác vụ giống nhau trên hệ thống.

Các tính năng của IAM:

 • Quản trị viên có thể phân quyền và vai trò trong hệ thống cho từng người dùng.

 • Quản trị viên có quyền tạo gộp nhóm và phân quyền quản trị của nhóm/ người dùng cho từng Virtual Private Cloud (VPC).

 • Người dùng sẽ được thêm vào nhóm và phân quyền vai trò, phạm vi hoạt động theo quy định đã được thiết lập cho nhóm trước đó bởi quản trị viên.

Tại sao bạn nên sử dụng?

 • Kiểm soát quyền truy cập ở mức độ chi tiết đối với người dùng

 • Đơn giản hóa việc quản trị danh tính

 • Bảo mật thông tin và quyền truy cập tùy biến cho người dùng

Bạn tham khảo thông tin chi tiết tính năng FPT IAM tại đây

Những cập nhật tính năng của dịch vụ FPT Kubernetes Engine v1.2

FPT Cloud ra mắt phiên bản cập nhật mới của FPT Kubernetes Engine với 4 tính năng cập nhật. Với phiên bản này, người dùng sẽ quản lý các cluster dễ dàng và thuận tiện hơn với nhiều tính năng quản trị và mở rộng linh hoạt của các nodes trên hê thống FPT Portal.

Các tính năng cập nhật:

 • Thay đổi cấu hình (CPU,RAM) của master nodes, worker nodes & NFS server.

 • Tính năng quản trị các Kubernetes Cluster, cho phép bật hoặc tắt các Cluster riêng biệt

 • Khả năng tăng dung lượng storage cho master nodes, worker nodes & NFS server.

 • Tự động tăng / giảm worker nodes theo tải của ứng dụng

Tại sao bạn nên sử dụng?

 • Tăng khả năng quản trị và tùy chỉnh cấu hình của các clusters và nodes để phù hợp với nhu cầu sử dụng

 • Tự động điều chỉnh tăng giảm tài nguyên worker nodes để đảm bảo hệ thống/ ứng dụng không bị quá tải đột ngột

Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng các tính năng của FPT Kubernetes Engine.

Last updated