Links

Tháng 9 - 2022

FPT Cloud Guard hỗ trợ cảnh báo đa kênh

FPT Cloud Guard cập nhật thêm các phương thức nhận cảnh báo mới và phổ biến hiện nay là:
- Slack
- Telegram
Ngoài ra, phiên bản 2.2 cho phép người dùng dễ dàng thêm mới cảnh báo với tính năng chọn nhiều máy chủ áp dụng trong điều kiện của 1 cảnh báo (apply to multiple virtual machine)
Hình 1: Tạo cảnh báo cùng lúc cho tất cả máy chủ
Tạo cảnh báo cùng lúc cho tất cả máy chủ
Hình 2: Chọn phương thức cảnh báo qua Slack và Telegram
phương thức cảnh báo qua Slack và Telegram
Vì sao nên sử dụng FPT Cloud Guard v2.2
- Dễ dàng tạo và quản lý cảnh báo cho nhiều máy chủ có cùng một điều kiện cảnh báo.
- Đa dạng phương thức nhận thông tin cảnh báo

Ra mắt dịch vụ lưu trữ và quản lý thông tin bí mật(FPT Key Vault)

FPT Cloud chính thức ra mắt dịch vụ Key Vault trên giao diện Portal. Với dịch vụ Key Vault khách hàng sẽ có công cụ lưu trữ các thông tin bí mật, quản lý và xóa những secret key không sử dụng trên giao diện của Portal
FPT Key Vault là một dịch vụ đám mây để lưu trữ và truy cập các secret một cách an toàn. secret là bất kỳ thứ gì bạn muốn kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập, chẳng hạn như API key, password, certificates hoặc cryptographic keys. FPT Key Vault dễ dàng tích hợp vào ứng dụng, container, VM thông qua SDK và CLI
Giao diện Key Vault trên FPT Portal
Các tính năng của dịch vụ Key Vault
· Quản trị viên có tạo và sử dụng dịch vụ trên giao diện Portal
· Quản trị viên có thể xem danh sách, chi tiết các cụm Vault và secret key được tạo ra
· Dễ dàng tích hợp với các ứng dụng và hệ thống hiện có
Tại sao bạn nên sử dụng?
· Cung cấp công cụ lưu trữ và quản lý các thông tin bảo mật
· Dễ dàng tạo và sử dụng dịch vụ

FPT Monitoring hỗ trợ phân tích chỉ số Logging

FPT Monitoring ra mắt bản cập nhật Version 1.3 với những cập nhật tính năng mới cũng như cập nhật nâng cấp dịch vụ
3 tính năng mới nổi bật được cập nhật trong phiên bản V1.3 lần này bao gồm:
1. Người dùng FPT Monitoring dạng service managed có thể quản trị đối tượng LOG: tạo, sửa, xóa trên Unified Portal.
2. FPT Monitoring Endpoint v.1.1: người dùng dạng service managed có thể quản trị monitor http(s): tạo, sửa, xóa link http(s) trên unified portal. Các metric đo đạc được bao gồm: response time, link http(s) sống/chết, SSL hết hạn.
3. K8S Services Intergration: người dùng FMON dạng service managed có thể lựa chọn tích hợp riêng rẽ metric, log theo nhu cầu.