Tháng 8 - 2022

FPT Cloud Autoscale phiên bản v2.2 cập nhật nhiều tính năng mới

FPT Cloud Autoscale 2.1 cập nhật các tính năng mới hỗ trợ người dùng:

 • Lập lịch Scale Out/In một Autoscaling Group.

 • Tùy chọn Resize để thay đổi Group Size (Min/max/desired capacity).

 • Tùy chọn đăng nhập bằng Password/SSH key cho Autoscaling Profile.

 • Thay đổi cấu hình Autoscaling Profile đã tạo bằng tính năng Update Profile

 • Cấu hình phân quyền IAM (dành cho Tenant Owner)

 • Theo dõi số lượng VM hiện hữu, xem lịch sử hoạt động của Autoscaling

Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng FPT Cloud Autoscale

FPT Cloud Guard (Alert 2.1) ra mắt các cảnh báo mới về băng thông mạng và ổ cứng

FPT Cloud chính thức ra mắt các cảnh báo về băng thông mạng và ổ cứng bao gồm:

 • Network bandwidth in/out (Mbps): Cảnh báo về băng thông đến/đi của tất cả các Network Interface Card (NIC) của máy chủ nếu vượt ngưỡng.

 • Total network bandwidth (Mbps): Cảnh báo về tổng băng thông đến và đi của tất cả các Network Interface Card (NIC) của máy chủ nếu vượt ngưỡng.

 • Disk IOPS (IOPS): Cảnh báo về hiệu năng đọc ghi ổ cứng (In/Out per second) nếu vượt ngưỡng, hỗ trợ đặt cảnh báo cho ổ cứng của từng máy chủ.

 • Disk Read/Write Bandwidth (MBps): Cảnh báo về băng thông đọc/ghi của ổ cứng nếu vượt ngưỡng, hỗ trợ đặt cảnh báo cho ổ cứng của từng máy chủ.

Ngoài ra, phiên bản 2.1 có thêm các tính năng sửa cảnh báo đã đặt, sửa xóa người nhận, xem chi tiết lịch sử bắn cảnh báo và hỗ trợ trên cả 2 nền tảng ảo hóa Openstack và VMWare.

Tìm hiểu thêm chi tiết thông tin hướng dẫn sử dụng FPT Cloud Guard

FPT Identity & Access Management ra mắt phân quyền sử dụng tính năng trên hệ thống

FPT Identity & Access Management (IAM) hỗ trợ phân quyền các nhóm người dùng có cùng vai trò và khả năng thực hiện các tác vụ giống nhau trên hệ thống.

 • Role: Vai trò của người dùng trong tổ chức, quy định các quyền có khả năng thực hiện.

 • User group: Nhóm người dùng có cùng vai trò và phạm vi hoạt động (theo tenant hoặc VPC).

Ví dụ: 1 tổ chức có các nhóm người dùng và quyền hạn như sau

 • ORG Admin: Có toàn quyền quản lý cao nhất.

 • Instance admin: Toàn quyền thao tác liên quan đến instance.

 • Data analyst: chỉ có quyền xem các trang dashboard và danh sách instance.

Trên Portal, ORG Admin có toàn quyền quản lý tất cả VPC, bao gồm tính năng phân quyền.

ORG Admin thực hiện việc tạo role (Instance manager, Data analyst) và user group

Trong mỗi user group, ORG Admin có thể chọn role gán với nhóm, chọn VPC mà nhóm có quyền thực hiện vai trò, và có thể thêm các người dùng vào nhóm.

Người dùng được thêm vào nhóm sẽ có quyền thực hiện tác vụ theo vai trò và phạm vi hoạt động được quy định bởi nhóm.

Tại sao phải sử dụng tính năng phân quyền?

Phân quyền giúp người quản lý phân chia rõ ràng quyền hạn và phạm vi chính xác, cụ thể cho từng cá nhân trong tổ chức, giúp hạn chế các sai sót trong công việc, đảm bảo bảo mật để tăng hiệu quả công việc.

Chi tiết xem thêm phần User guide: IAM

Last updated