1. Tạo security group

Bước 1: Ở trang Security Groups, chọn New Security Group. Một giao diện khác sẽ hiển thị.

Bước 2: Tại trang New Security Group, người dùng thực hiện cấu hình:

  • Name: Nhập tên group sao cho dễ quản lý nhất. Mặc định hệ thống sẽ tự đặt cho người dùng.

  • Network: Dải mạng mà hệ thống security group này phụ thuộc vào. Mặc định sẽ là dải mạng default của VPC

Bước 3: Chọn Create security group. Sau khi hệ thống tạo thành công, người dùng sẽ được dẫn vào trang Security Group details.

Bước 4: Chọn các instance để đưa vào trong một security group > Chọn Save. Các instance thuộc Security Group này sẽ chịu sự tác động của các firewall rules được tạo ở dưới.

Last updated