Quản lý SSL Certificates

Chứng chỉ SSL (được gọi chính xác là Chứng chỉ TLS) là một dạng khóa mã hóa cho phép trang web của bạn được mã hóa cho người dùng cuối.

Để cấu hình/thêm mới một SSL Certificates thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chọn SSL Certificates tại menu để mở màn hình quản lý SSL Certificates

Bước 2: Nhấn Create SSL Certificates để mở màn hình thêm mới và nhập thông tin như sau:

Ghi chú:

 • Let's Encrypt là chứng nhận (CA) mở, miễn phí và tự động, có sẵn trên FPT Cloud WAF

 • Custom: quản trị viên tự cấu hình Certificates theo nhu cầu. Certificates của bên thứ 3

 • Domain Name: điền tên domain/website được cấu hình SSL

 • Email Address for Let's Encrypt: Điền email cho Let's Encrypt.

 • Use a DNS Challenge - Tùy chọn mở rộng: tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà quản trị viên chọn thêm tùy chọn “Use a DNS Challenge”

 • I Agree to the Let's Encrypt Terms of Service: Click chọn để đồng ý sử dụng chứng nhận (CA) Let's Encrypt.

Ngoài ra, chọn tab Custom Import nếu quản trị viên muốn tự cấu hình Certificates theo nhu cầu. Certificates được cung cấp từ bên thứ 3 và quản trị viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Certificates này. tại màn Custom Import, quản trị viên cần nhập các thông tin bắt buộc sau:

 • Certificate Key: tải lên Certificate Key

 • Certificate: tải lên Certificate

 • Intermediate Certificate: tải lên Intermediate Certificate

Bước 3: Chọn Create SSL Certificate để lưu và hoàn tất cấu hình/thêm mới certificate và hiển thị màn hình chi tiết SSL Certificate

Các chức năng khác:

 • Download

 • Test Reachability

 • View

 • Delete

Last updated