Tháng 5 - 2022

Đồng bộ và cập nhật giao diện FPT Object Storage trên FPT Cloud Portal

Trước đây người dùng khi sử dụng FPT Object Storage sẽ phải sử dụng tại 2 Portal giữa FPT Cloud và Cloudian. Nhưng giờ đây, người dùng có thể sử dụng dịch vụ trên một giao diện của FPT Cloud Portal. Thêm vào đó, giao diện đã được tối ưu hiển thị các thông số khi khởi tạo access key hay truy cập endpoints, giúp tăng cường độ bảo mật và dễ dàng cho người dùng trên FPT Cloud Portal.

Ngoài ra, FPT Object Storage cũng tối giản các thao tác cấu hình, tải dữ liệu và khởi tạo Object bucket nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng sử dụng cho người dùng và quản trị viên.

Lưu ý: Dịch vụ này chỉ được kích hoạt bởi nhà cung cấp.

Tìm hiểu thêm chi tiết về hướng dẫn sử dụng dịch vụ FPT Object Storage.

FPT Cloud ra mắt dịch vụ FPT Container Registry

FPT Cloud chính thức ra mắt dịch vụ Container Registry trên giao diện Portal. Dịch vụ FPT Container Registry cung cấp cho khách hàng dịch vụ lưu trữ các image container của tổ chức và doanh nghiệp.

Sử dụng dịch vụ FPT Container Registry, khách hàng có thể đơn giản hóa và thống nhất quản lý toàn bộ vòng đời của container, bao gồm lưu trữ, bảo mật, tạo bản sao, quản trị container image; thuận tiện cho việc quản lý số lượng lớn docker image, đồng thời có thể tích hợp qua các môi trường khác, như các công cụ DevOps, Kubernetes engine, các Virtual Machines.

Lưu ý: Dịch vụ này chỉ được kích hoạt bởi Tenant Owner.

Các lợi ích của việc sử dụng FPT Cloud Container Registry

· Khách hàng được cung cấp kho lưu trữ image đồng nhất với các dịch vụ mà FPT Cloud đang cung cấp, trên nền tảng dịch vụ lưu trữ S3

· Dễ dàng tích hợp vào các hệ thống CI/CD giúp triển khai ứng dụng lên các môi trường khác nhau

· Không giới hạn số lần pull/push image

· FPT Cloud có các region Hà Nội và TP HCM, cho phép doanh nghiệp có thể lưu trữ thuận tiện cho việc tải và nạp image với tốc độ cao

Tìm hiểu thêm ngay về FPT Container Registry tại đây

Last updated