Thêm mới máy chủ WAF

Bước 1: Để tạo mới máy chủ WAF, bạn chọn Security > Cloud WAF tại menu chính

Bước 2: Chọn Create WAF để mở màn hình thêm mới một máy chủ WAF

Bước 3: Nhập thông tin chi tiết của máy chủ WAF bạn muốn tạo

TrườngMô tảGiá trị

Name

Nhập tên máy chủ WAF

Chỉ nhận chữ, số và dấu cách

Description

Nhập mô tả chi tiết của WAF

Default configured rules

Danh sách các tập luật (rule) có sẵn của máy chủ WAF khi tạo

Size

Chọn size của máy chủ WAF dựa theo nhu cầu của người dùng

3 size WAF với cấu hình khác nhau: Small, Medium, Large

Lưu ý: Nên chọn size của máy chủ WAF tùy theo nhu cầu sử dụng của mình và tham khảo bảng sau:

SizeCấu hình cơ bảnNetwork bandwidthSố request/giây có thể xử lý

Small

2vCPU - 4GB Ram - 150GB bộ nhớ

100 Mbps

50

Medium

4vCPU - 8GB RAM - 300 GB bộ nhớ

200 Mbps

150

Large

8vCPU - 16GB RAM - 500GB bộ nhớ

500Mbps

500

Bước 4: Nhấn Create để thực hiện tạo máy chủ WAF theo thông tin đã chọn, để khởi tạo một máy chủ WAF có thể mất một lúc, theo dõi trường status để biết tiến độ khởi tạo.

Lưu ý: Sau khi khởi tạo máy chủ WAF thành công, người dùng sẽ nhận được email thông tin username và password để đăng nhập vào WAF Dashboard.

Vui lòng kiểm tra hộp thư đến của bạn để xem thông tin.

Last updated